Soutěžní řád

Soutěžní řád festivalu Porta stanovuje podmínky tradiční soutěže Porty v České republice.

platný od 1.12.2018


A. Základní podmínky soutěže Porty


B. Pravidla Interpretační soutěže


C. Pravidla Autorské soutěže


D. Porotci a delegáti Rady festivalu


E. Závěrečná ustanovení


Nakládání s osobními údaji


Správcem osobních údajů účastníka Porty je Česká tábornická unie, z.s. , sídlem v Praze, IČO 00418056 (dále jen ČTU) a všechny k relalizaci oblastních kol Porty pověřené pobočné spolky ČTU a spolupracující spolupořadatelských subjektů jako společní správci osobních údajů (dále jen Správci).
Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR, dále jen Nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Správci osobní údaje zpracovávají v rozsahu nezbytném pro pořádání akce v rámci výkonu oprávněné činnosti spolku, a to konkrétně pro tento účel:
Správci zpracovávají o každém účastníkovi akce tyto údaje:


I. Postupový klíč z oblastních kol do finále Porty v Řevnicích
počet soutěžících formací
v oblastním kole

   

počet postupujících do
finále

 

počet postupujících do
semifinále

1 - 4

   

0

   

0

5 - 7

   

0

   jeden - vítěz oblastního kola

8 - 13

   

jeden - vítěz oblastního kola

   

0

14 - 29

   

jeden - vítěz oblastního kola

   jeden - druhý v pořadí oblastního kola

30 - 40

   

jeden - vítěz oblastního kola

   dva - druhý a třetí v pořadí oblastního kola

41 a více

    jeden - vítěz oblastního kola    tři - druhý až čtvrtý v oblastním kole