Soutěžní řád

Soutěžní řád festivalu Porta stanovuje podmínky a postupový klíč tradiční soutěže Porty v České republice a je platný od 1.1.2020


oficiální znění na:
https://www.porta-festival.cz/soutezni-rad-2020-2