PORTA je soutěžní interpretační přehlídka pro hudebníky bez věkového omezení.

   Festival navazuje na historické tradice festivalu PORTA z druhé poloviny šedesátých let.
   Jeho vyhlašovatelem a hlavním pořadatelem je Česká tábornická unie ( dále ČTU ).


   Dne 28. října 2006 bylo na jednání širokého štábu Porty ve středisku ČTU v Lipnici nad Sázavou domluveno sloučení obou Port, tedy "Ústecké" a "Jihlavské" v jednu jedinou Portu. Již neplatí "naše - vaše". Konečná podoba postupového pavouka z oblastních kol, počet postupujících, aktuální termíny akcí a další důležité informace budou postupně domluveny a uveřejněny.

   Soutěšní i nesoutěšní části festivalu přispívají k rozvoji nové autorské tvorby a k popularizaci trampských, country i folkových písní a jejich interpretů. ČTU považuje společensko - kulturní akce, které pořádá, za součást i za prostředek k naplnění svého hlavního poslání, kterým je výchova mladé generace k poznání přírody, k humanitě a kamarádství.

   Navrácení finále festivalu do města jeho vzniku - Ústí nad Labem - bylo morálním právem, ba přímo povinností duchovních otců Porty, z nichž dodnes několik z nich působí v ústředním organizačním štábu festivalu. Oni Portu v roce 1967 pojmenovali. Za dobu renezance festivalu v Ústí nad Labem stoupala jeho obliba a návštěvnost strmě vzhůru a stal se pravidelnou a vyhledávanou součástí kulturního kalendáře města a severočeského regionu. Je považován za jeho reprezentativní akci v celonárodním měřítku, což dokumentuje účast diváků z celé republiky i ze zahraničí.

   Oblastní kola PORTY jsou pořádána po celém území republiky dle jejího územního členění.  Svou postupovou strukturou soutěž zaručuje vysokou kvalitu ústeckého finálového koncertu, který pak spolu se závěrečným galakoncertem za účasti domácích i zahraničních špičkových umělců žánru trampské, country i folkové hudby dává PORTĚ ten nejvyšší punc.
   Pořádání festivalu PORTA pojímá ČTU zásadně na nekomerční bázi a za dobrovolné práce desítek pořadatelů.